Expert module

In deze module trainen we je skills en kennis die je ondertussen hebt opgebouwd en verdiepen we je in de moeilijkere te prikken gebieden. Hier leggen we veel aandacht op precisie en anatomie. We bespreken o.a. TMJ problematiek, hoofdpijnen, short lateral rotators, … Ook needlen we enkele peespunten met als kers op de taart SIG, Morton, Dupuytren. We leren je zeer complementaire aanvullende manuele technieken aan waardoor het effect van dry needling nog eens zo groot is.

Praktijk:

Masseter, Temporalis, Ptyregoideus Lateralis en Medialis, Zygomticus, Diagastricus, Omohyoideus, Platysma, Occipitofrontalis, Scaleni, Sternocleidomastoideus Iliopsoas, Gemelli Superior, Obturtorius Externus en Internus, Gemelli Inferior, Quadratus Femoris Rectus Capitis Posterior Minor, Rectus Capitis Posterior Major, Obliquus Capitis Inferior, Obliquus Capitis Superior, Splenius Cervicis en Capitis, Sacro-iliacaal Needling, Mortons Neuralgie Needling, Achillespees, Patellapees, Dupuytren Foramen Obturatorium, Kanaal van Hunter, Cupula Pleura Stretch,

Voorwaarden : afgestudeerd als kinesitherapeut/osteopaat/arts

Basis module dry needling + Advanced 1 en 2, alle 3 bij Orthologos gevolgd hebben

Docenten : Leduc Michel, Vos Marc, Vandingenen Nick

Dagindeling : De cursus gaat telkens door van 9 tot 18u.

Vanaf 8u30 bent u welkom en is er koffie/thee voorzien.

Prijs: € 750,00

Alle prijzen zijn inclusief cursusmateriaal; hand-outs – desinfecteringsmateriaal – verschillende soorten naalden, lunch, koffie, thee, frisdranken en versnaperingen tussendoor. Parkeren is gratis.

Details opleiding